ขอบคุณที่ร่วมกันบริจาค

o
o

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สามารถติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ สำนักบริหารมูลนิธิฯ เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71